%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%b0-002Cel «Ałocha teatru» – wprowadzić widza w niekomfortowy stan i razem z aktorami zmusić do zamyślenia się nad niezwykłym stosunkiem między ludźmi a otaczającym światem. Spojrzeć za horyzont swojego życia.

%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%b0-001Aloha – znaczy słyszeć to, co nie powiedziane, widzieć to, co nie widocznie i widocznie to, co nie postignuto.

%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%b0-003Aloha (słowo hawajskiego pochodzenia) – oznacza «ciesz się dobrym zdrowiem», «do widzenia» i «cię kocham». Oddech życia – to i jest duchem Ałocha. Odrzucić wszystkie ramki. Wolność kochać siebie i dzielić się miłością z innymi.