укр.т. осн.1


Odeski ukraiński teatr działa w historycznym budynku – pomniku architektury początku XX wieku. Sam budynek teatru – jedna z słynnych osobliwości historii życia kulturalnego miasta, znanej как Teatr Sibiriakowa.


укр.т. зал 1


укр.т. инт.1


Budynek teatru został zbudowany w 1903 roku na środki przedsiębiorcy teatralnego Odeskiego miejskiego teatru A. I. Sibiriakowa. Dawno marzył stworzyć własny teatr dla Rosjanki dramatycznego zespołu i która w ten czas nie miała w mieście stałego miejsca. Budynek teatru znalazł się pod 13 numerem ulicą Chersońskiej.


укр.т. ист.2


To czy wskutek mistyki, to czy wskutek zbiegu okoliczności, ale dzieło Sibiriakow prześladowali jedna za innego niepowodzenia. Do przykładu, w 1906 i 1912 rokowi budynek palił się. Po prośbie właściciela miejskie władze specjalnie zmieniły numer domu z 13 na 15. Ale i to nie pomogło. Sibiriakow zbankrutował.


укр.т. ист.1 пожар


Po następnym pożarze teatr u niego otkupił przysięgły uwierzyć Stamierow. Na 1914 rokowi przebudował budynek mając nadzieję, że z czasem teatrem będą nazywać Stamierowskim. Ale tego nie odbyło się. Teatr aż nosił nazwę – teatr Sibiriakow — jeszcze z zadowoleniem długi czas.


укр.т. ист.3


Pierwszym spektaklem na scenie «teatru Sibiriakowа» stały się «Owoce oświaty» L. N. Tołstova. Wybór sztuki nie był nie przypadkowy. L. N. Tołstoj stał się «władcą myśli» dla inteligencji rosyjskiej. Na krótko do odkrycia teatru wielkiemu Rosjaninowi pisarz skończył 75 rok. Na scenie teatru z powodzeniem nadchodziły spektakle odeskiej Rosjanki zespołu. Oprócz tego, przechodzili przez występy gościnne wystających artystów i muzyków z całego świata – Marija Sawinoj, słynnego z «sandałka» Ajsiedory Duncan, doszło do skutku ostatnie wystąpienie założyciela ukraiński zawodowego teatru Marka Kropiwnickogo.


укр.т. ист.5


7 listopada 1925 rokowi dzięki żądaniom szerokiej społeczności miasta otworzył się stale działający ukraiński teatr — Gosdrama. Z pierwszego zaś spektaklu «Podpalacze» po sztuce A. Łunaczarskiego (tamtego komisarza ludowego wykształcenia kraju), Odeska ukraiński gosdrama oświadczyła o sobie jak o kolektyw-odkrywca nowych imion, nowych tym, nowych bohaterów. Stanąć na czele artystycznego kierowania teatrem Mark Stiepanowicz Tierieszczenko. Na postawienie pierwszego spektakl «Podpalacze» zaprosili znanego riejeżyssiera, wyznawcy Wsiewołoda Meyerholda — Borisa Głagolina. Wielbicielom jego twórczości Głagolin znany, jak wielki amator epatować publiczność. Odeskiemu widzowi wytoczył na scenę prawdziwy samochód. Na długo do dzień premiery mieszkańcy Odessy często widzieli ten «rekwizyt» na ulicach miasta: maszyny wtedy były rzadkością, reżyser jeździł na tym cudzie techniki w teatr. Głagolin często zatrzymywał się pośrodku ulice i zaczynał «reperować» maszynę, zaglądając w motor. Ciekawe zatrzymywali się, podchodzili do osobliwości i tu zaś dowiadywali się że siódmy listopada na premierze w teatrze można i nie takie zobaczyć. W nowym sezonie — widzów toże oczekiwała «osobliwość». Drugi sezon Odeskiej ukraiński Gosdramy zaczął się spektaklem «Po dwa zające», który zastawił Wasilij Wasylko, wcześniej pracujący z koryfeuszami ukraiński zawodowego teatru: M. Kropiwnickim, N. Sadowski, M. Zan’kowieckoj, A. Saksaganskim. Także był aktorem i reżyserem w teatrze Lesia Kurbasa. W. Wasylko i W. Jaroszenko napisały inscenizację klasycznej sztuki M. Starickogo, znacznie uwspółcześniwszy komedię. Po porównaniu z pierwszym źródłem w spektaklu pojawiły się nowe postaci: inwalida-kataryniarz, komsomolcy, spekulanci … w finale spektaklu zdemaskowany Swirid Gołochwastow uciekał do sali, w publiczność, po czym aktorzy wypielęgnowali na proscenium zwracając się do widzów: „On uciekł! Trzymaj go! Oto on! Na zewnątrz tam! W parterze! W loży! Trzymajcie! On jeszcze tu!”. Widz był w entuzjazmie od gry aktorów i od postawienia ogólnie rzecz biorąc. Reżyser spektaklu Wasil Wasilko otrzymał zaproszenie stanąć na czele teatru. Od tego czasu, zespół teatru stanął podstawowym kolektywem w jego twórczości, a Odessa — głównym miastem życia, gdzie wracał, w której przeszli przez ostatnie lata jego życia. Wasil Wasilko stawał na czele kolektyw w różne okresy, w sumie, 14 lat. Na Odeskiej ukraiński scenie urzeczywistnił bardziej 30 postawień ukraiński i światowej klasyki, współczesnych sztuk, występując często w roli dramaturga. Spektakle Wasilko weszły w « rezerwy złota » nie tylko Odeskiego ukraiński teatru ale też całego teatru narodowego Ukrainy. Wasil Wasilko obliczył przyszłość teatru, jego artystyczne perspektywy w długie lata naprzód. Widzowie, szeroka teatralna społeczność, teatralni krytycy nazywali Odeską ukraiński Gosdramu «pionierem trzy razy» za oryginalny, śmiały repertuar, nowatorstwo scenicznych wyrazistych środków i, rzecz najważniejsza, za najbardziej utalentowany aktorski zespół.

W 1930 roku, na jubileusz pięciolecia, « za śmiałość, nowatorstwo poszukiwania, nowego bohatera na scenie, nową dramaturgię » teatr zdobywa nazwa Rewolucji.

W twórczą historię teatru za prawie dziewięć dziesięcioleci wpisane mnóstwo imion aktorów, reżyserów, artystów, kompozytorów – ludzi, bezgranicznie wydanych teatrowi, stworzyć sławę kolektywowi Odeskiego ukraiński teatru. Jeżeli spędzić przeżyte przez teatr lata w wydarzenia, wyjdą astronomiczne liczby: to – koło tysiąca nowych postawień, tysiące tysięcy kilometrów na gościnnych trasach, niezliczona ilość spotkań, setki ludzkich losów.

O najjaskrawszych stronach historii kolektywu opowiada muzealna ekspozycja. Muzeum historii Odeskiego ukraiński teatru było otwarte 35 lat temu. Najbogatsze fundusze muzeum stale są uzupełniane. W nich – kronika życia jednego z pierwszych (w czasie stworzenia) ukraiński teatrów, kolektywu teatru, który staje się jednym z liderów ogólnoukraiński teatralnego procesu największym centrum życia kulturalnego na południe Ukrainy.


укр.т. ист.4


Repertuar teatru zawsze odznaczał się szerokością i różnorodnością gatunków. Na scenie teatru w pierwsze lata działalności rodziła się nowa ukraiński dramaturgia: sztuki I. Mikitienko (pierwszego kierownika literackiej części Odeskiej ukraiński Gosdramy), N. Kulisza, Ja. Mamontowa, I. Dnieprzańskiego, A. Korniejczuka i innych teraz znanych dramaturgów Ukrainy. Na scenie teatru szły nie tylko postawienia po dziełach ukraiński klasyków, ale też po sztukach pisarzy i dramaturgów światowej skali: Brechta, Szolem Alejchema, Mickiewicza, Puszkina, Gogola, Franco, Lesi Ukrainki, Szekspira.

W 1995 roku kolektywowi Odeskiego ukraiński teatru było przywłaszczoną nazwą wystającego koryfeusza – W. Wasylko.