Odeska obwodowa filharmonia zajmuje zasłużone miejsce wśród najznaczniejszych koncertowych organizacji Ukrainy. Co rok ona zapoznaje swoich słuchaczy z dziełami światowej kultury muzycznej, z jaskrawymi dziełami współczesnej ukraiński i światowej muzycznej sceny.

Poprzedniczka filharmonii – Odeskie filharmoniczne społeczeństwo, stworzone w 1842 rokowi. W niego wchodzić nie tylko muzycy ale też znani miejscy działacze, literaci, wojenne. Społeczeństwo dawało dobroczynne koncerty i okazywało pomoc materialną zaczynającym artystom. W 40 – ch latach ХІХ tu występowali bracia Wieniawski, sześć koncertów dali wielki kompozytor, pianista i dyrygent Ferenc Liszt. Z 1925 r. przy Odeskim filharmonicznym społeczeństwie stali przeprowadzać się koncerty muzyki symfonicznej. W 1929 roku było utworzonym filharmonicznym społeczeństwem.

Odeska filharmonia założona w 1931 roku. W tom zaś rokowi oficjalnie został stworzony orkiestra symfoniczna Odeskiej filharmonii. Jego dyrygentem był profesor Odeskiego konserwatorium Leonid Mohylewski – pierwszy z słynnej dynastii odeskich muzyków – dziadek Jewgienija Mohylewskiego. Za dyrygenckim pulpitem filharmonicznej orkiestry stali tacy mistrzowie, jak A. Głazunow, A. Gauk, K. Iwanow, K. Sanderling, N. Rachlin, Ju. Simonow, Z. Sondieckis, Ju. Tiemirkanow, Je. Swietłanow; w otoczeniu orkiestry występowali W. Horowitz, E. Gilels, D. Ojstrach, M. Rostropowicz, l. Kogan.


f i1


f i2


Filharmonia rozlokowana w centrum historycznym Odessy. Od 1946 roku ona rozmieszcza się w jednym z najpiękniejszych budynków – to była Nowa kupiecka giełda, wzniesiona w 1899 roku po szkicowym projekcie wiedeńskiego architekta W. I. Prochaski, przetworzonemu przez wystającego architekta A. I. Biernardaccy w stylu włoskiego gotyku. Drewniany sufit sali zrobiony bez jednolitego gwoździa z libańskiego cedru, pozłocony i rozpisany. Ściany sali ozdabiają 6 panneau petersburskiego artysty N. Karazina. Sala koncertowa na 1000 miejsc po pięknie i akustycznym jakościom pojawia się jednym z lepszych w Europie.


f gen1


f d4


f o3


W filharmonii uformował się talent wspaniałych artystów, zwiozd estrady, takich jak N. Gnatiuk, W. Ilczenko, R. Karcew, komik-grupa «Maski-show » na czele od R. Dielijewym, L. Dolina, T. Bojewa, L. Milawskaja, A. Cekało, I. Nojabriow i liczny inne. W ścianach Odeskiej filharmonii zaczynał swoją drogę twórczą wystający pisarz-satyryk, wykonawca własnych monologów Michaił Żwaniecki.

Ani jednej instytucji kultury nie gra w artystycznym życiu Odeskiej dziedziny takiej wysokiej roli, jak filharmonia. Ona organizuje występy gościnne zamiejscowych wykonawców, bierze udział w prowadzeniu prestiżowych międzynarodowych festiwalów muzycznych, konkursów: «Dwa dni i dwie noce nowej muzyki», «Odeskie dialogi», «Odeska gitarowa jesień», «Biała Akacja», «Dunajska wiosna», «Richterfest », «Dni Dawida Ojstracha w Odessie», konkurs międzynarodowy pianistów pamięci E. Gilelsa, konkurs międzynarodowy skrzypków nim. D. Ojstracha i inne.

Dzisiaj na filharmonicznej scenie występują artyści i kolektywy Odeskiej obwodowej filharmonii, Narodowa odeska filharmoniczna orkiestra pod kierowaniem zasługiwać artysty Ukrainy Hobart Erła, a także na całym świecie znane kolektywy: Państwowa orkiestra kameralna Rosji “Wirtuozi Moskwy” pod rządzeniem artysty ludowego ZSRR W. Spiwakowa, Narodowa orkiestra narzędzi ludowych Ukrainy pod kierunkiem artysty ludowego Ukrainy W. Gucała; soliści światowej muzycznej sceny: N. Pietrow, M. Pletniew, D. Macujew, D. Baszkirow, B. Kotorowicz, B. Bloch, W. Krajniew, W. Trietjakow, M. Fiedotow, G. Murża, P. Burczuładze…


f h1


f h2


Twórczy kolektyw filharmonii wielościenny i urozmaicany. Tu pracują wykonawcy wielu garderób emploi – soliści, pierwszy skrzypka, mistrza konwersacyjnego gatunku, artyści orkiestry kameralnej i kameralnych zespołów, wykładowca-muzykolog. To pozwala tworzyć twórcze projekty i ciekawe muzyczne i oświatowe programy. Specjalne miejsce w pracy filharmonii zajmuje wychowanie dorastającego pokolenia, z tym celem organizowane muzyczne abonamenty i niedzielne koncerty dla dzieci. Przeprowadza się duża ilość koncertów w miastach i siołach Odeskiej dziedziny i za jejo granicami. Artystami filharmonii co rok przygotowują się nowe programy, stanowiące dużą estetyczną i wartość kulturową, bądź to wieczory literackie, koncerty fortepianowej, muzyki symfonicznej, folklorystyczne programy albo estradowe koncerty. Regularnie odnawiany repertuar pozwala słuchaczem poznawać z dziełami klasycznego i sztuki współczesnej, która odbija duch, rytm i charakter naszego czasu.


f z2


f z1


Filharmonia staje się główną koncertową organizacją miasta. Zachowywać i kształcić lepsze tradycje kultury muzycznej – w tym jejo Wielka Misja.


f o2