Odeski obwodowy teatr lalek, — jeden z ctariejszych teatrzyków kukiełkowych Ukrainy, został założony w 1932 roku. Zaczął swoją pracę przy Teatrze Młodego Widza a stanąć na czele jego — uczeń i towarzysz Siergieja Obrazcowa – Józef Aronowicz Gimmielfarb przez — zasługiwać działacz sztuki Ukrainy. Przerobił głównym reżyserem tego teatru 40 lat. Pod jego kierownictwem Odeski teatr lalek osiągnął znaczne sukcesy, jak zawodowy teatralny zespół. Jak dramaturg, pozostawił po siebie dziesiątki sztuk, które i dzisiaj wchodzą w repertuar wielu teatrów nie tylko Ukrainy ale też zagranicy. Do lata 1941 r. teatr urzeczywistnił 10 postawień


k0


Od 1944 roku teatr robi się stacjonarny dostawszy własne pomieszczenie. Ale podstawowym działaniem teatru została kulturalna oświata, przyciąganie do teatralnej sztuki pokój dziecinny sali wykładowej miast i wsi Odeskiej dziedziny. Liczne gościnne wyjazdowe postawienia dla najodleglejszych obwodów byłego ZSRR, stanęli nieodłączną częścią teatralnego życia zespołu.


k2


k3


k7


1970-90 – je lata – kwitnięcie twórczego działania teatru. Odeski lalki wypielęgnuje na wszechzwiązkową i międzynarodową sceny. Dwukrotnie, w 1988 r. i 1990 r., otrzymuje duży brązowy medal międzynarodowego festiwalu «Złoty delfin  (m. Warna, Bułgaria). Zostaje laureatem i dyplomantem festiwalów w Holandii, Japonii, Rumunii, Finlandii. Z 1995 po 2002 lata – uczestnik i laureat międzynarodowych festiwalów w Mołdowie. Praca teatru i zespołu zauważona przez nagrodę Eduard Bagricki, licznymi nagrodami, a rzecz najważniejsza – miłością wielu pokoleń dzieci.
Bardziej 40 lat teatr przepracował w domu na dworze Pasteura, 60, ale w 1988 roku, w związku z przyjęciem prawa o powrocie kultowym budynkom ich statusu, budynek został przekazany wspólnocie religijnej, a Teatr Lalek czasowo przeniesiony na dwór Pasteura, 15. Budynek całkowicie nie został przerobiony ani dla przyjmowania widzów ani dla postawienia spektaklów. Prawie 25 lat Teatr Lalek działał w pomieszczeniu, gdzie nie było szafy, aktorskich charakteryzatorni, pomieszczeń do wydziałów i administracji, było nieobecne foyer. W teatrze było zimne, przepływał dach, wszędzie obsuwał się tynk. Nie patrząc na trudności pracownicy teatru, kierownictwo i zespół robili wszyscy, żeby i w tych warunkach zachowywać i nawet kształcić unikatowy wygląd teatralnej sztuki.
W 2009 roku, wysiłkami dyrektora teatru I. M. Mierkowicza, zaczęła się naprawa budynku, z całkowitą wewnętrzną przebudową. W okres przebudowy teatr obsługiwał tysiące dzieci na wyjazdach, a każdą sobotę i zmartwychwstanie pracował na czasowym stacjonarnym placu w pomieszczeniu ukraiński muzyczno-dramatycznego teatru. Postawienia nowych spektaklów odbywały się co kwartał – i dla dzieci, i dla dorosłych.
Remont kapitalny zakończył się jesienią 2012 rokowi. I 21 grudnia tego zaś lata Odeski lalki zauważył swoje osiemdziesięciolecie na nowej scenie, w pięknym budynku, który zachwyca i dzieci i dorosłych.
W czas teraźniejszy w repertuarze teatru 20 nazw spektaklów, stworzonych po dziełach ukraiński i zagranicznych autorów, różnych po stylach i gatunkach.


k6


k4


k5


k8